Informacije o udruzi

Ime “Krapinjon” izvorno je naziv street festivala organiziranog u Krapini, po prvi put u 2015. godini. Zamisao je tog festivala bila na nov i kreativan način pokazati zabavnu stranu znanja. Iz festivala Krapinjon, krajem 2016. godine, nastala je i Udruga Krapinjon (može i skraćeno: Krapinjon) - udruga čije je djelovanje usmjereno prvenstveno na djecu i mlade. Ideja je Udruge Krapinjon bila jednostavna: okupiti građane te potaknuti njihov kreativni razvoj, promicati stvaralaštvo, radoznalost i inovativnost te provoditi različite aktivnosti u svrhu jačanja zajedništva među građanima.

Danas, Udruga Krapinjon teži širenju svojih aktivnosti i okupljanju sve više članova. Naša je misija međusobno povezivanje djece i mladih, kako bi mogli zajednički djelovati, prenositi znanja, dijeliti interese te time stvoriti bolje okruženje za zajednicu našeg grada, ali i šire.

Ciljevi

Ciljevi Udruge Krapinjon propisani su Statutom, a oni su:

 • promicanje kulturno-društvenog života populacije, a prvenstveno djece i mladih

 • poticanje djece i mladih na aktivno sudjelovanje u zajednici

 • organizacija društvenih, kreativnih, zabavnih, edukativnih, kulturnih, rekreativnih, tradicijskih te dobrotvornih sadržaja

 • popularizacija STEM područja

 • promicanje kreativnog stvaralaštva među djecom i mladima

 • poticanje volonterskog rada djece i mladih

 • razmjena i transfer znanja i vještina

 • suradnja s drugim organizacijama u svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva

 • zaštita i promicanje drugih zajedničkih ciljeva članova Udruge.

Članstvo

Udruzi se može pridružiti svaka fizička osoba, a kako bi svatko mogao pronaći odgovarajuće mjesto u Udruzi, razlikujemo dvije kategorije članstva: redovno i pridruženo.

Redovni članovi su punopravni članovi - oni aktivno i kontinuirano sudjeluju u radu Udruge. Redovito dolaze na sjednice Udruge te, sukladno tome, mogu odlučivati o radu Udruge. Za razliku od njih, pridruženi članovi nisu obvezni kontinuirano sudjelovati u radu Udruge, no to znači i da ne mogu sudjelovati u odlučivanju o radu te ne mogu biti birani u tijela Udruge. Ipak, svojom zainteresiranošću doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članovi, neovisno o kategoriji članstva, ne plaćaju članarinu te mogu u svakom trenutku kategoriju i promijeniti.

Organizacijska struktura

Tijela Udruge Krapinjon su:

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine ju svi redovni članovi Udruge. Sastaje se najmanje jednom godišnje, a odlučuje, između ostalog, o:

 • usvajanju Statuta Udruge i njegovih izmjena i dopuna

 • izboru Predsjednika, Dopredsjednika, članova Upravnog odbora te likvidatora Udruge

 • usvajanju plana rada i godišnjeg izvješća.

Predsjednik i Dopredsjednik Udruge

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge, a obavlja izvršne i druge poslove (određene Statutom) koji, između ostalih, uključuju:

 • odgovornost za zakonitost rada Udruge

 • vođenje poslova Udruge sukladno odlukama Skupštine

 • sklapanje ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji u ime i za račun Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, Dopredsjednik Udruge ga zamjenjuje u svim poslovima. I Predsjednik i Dopredsjednik se biraju na mandat u trajanju od 4 godine. Trenutno, dužnost predsjednika izvršava Filip Pavić, a Dopredsjednice Marija Petrušić.

Upravni odbor

Upravni odbor Udruge je tijelo koje upravlja radom Udruge između dvije uzastopne sjednice Skupštine Udruge. Ima 7 članova: Predsjednik i Dopredsjednik Udruge te 5 redovnih članova koje bira Skupština Udruge na mandat u trajanju od 4 godine. Upravni odbor zadužen je, između ostalog, za:

 • vođenje aktivnosti Udruge između dvije sjednice Skupštine Udruge

 • provođenje odluka Skupštine Udruge

 • izrađivanje strateških planova, planova rada te financijskih planova.

Upravni odbor trenutno čine: Filip Pavić (kao Predsjednik), Marija Petrušić (kao Dopredsjednica), Barbara Brna Kapusta, Jurica Čavužić, Karlo Mrzlečki, Lucija Mrzlečki, Vito Vidović.